Vak vezet világtalant

Sajnos március 14-én, egyéb fontos elfoglaltságom miatt nem tudok részt venni a MEOE Szent Bernáthegyi Klub Beszámoló és Tisztújító Közgyűlésén. Mondjuk nem is lettem rá meghívva, pedig januárban több társammal együtt ismételten beléptem a szervezetbe. Természetesen a klub elnöke most is élenjár a szabályismeretben, hiszen tudja, hogy 2 héttel a közgyűlés előtt erről az eseményről értesíteni kell a tagokat. Illetve nem egészen értem a gondolatmenetét, de valószínűleg úgy gondolja, hogy elég a neki szimpatikus tagokat.

Valószínűleg ezért írta bele a meghívóba, vastagon kiemelve, hogy:

A közgyűlésen csak a 2008. évi érvényes tagsági igazolvány felmutatásával lehet részt venni. Kérem, hogy ezt hozza magával!

A kiküldött meghívó alább mellékelve. Elnézést a gyenge minőségért, tag létemre csak faxon tudtam szerezni egyet, az is kicsit viseltes lett a hátizsákomban, mire hazaért. Ha valakinek van szebb, igazán elküldhetné a jobb olvashatóság érdekében.

De bezzeg a Polgár Ferinek küldött meghívót. Szétvet az irigység emiatt. El tudod képzelni, hogy mennyire. Valószínűleg az lehet a dolgok hátterében, hogy az egy éves, klubon kívül eltöltött időm alatt bevezetésre került a családi tagság intézménye a bernáthegyi klubban. De azért kíváncsi leszek, hogy mit mutat majd fel 2008-as tagsági igazolvány gyanánt, mivel még nálam is később lépett be az egyletbe. Mondjuk a BKV bérletét? Bár az szerintem nincs neki. Korára tekintettel a nyugdíjas igazolvány sem egy jó ötlet, de talán egy három hónapnál nem régebbi fürdőbelépő majd megteszi.

Valószínűleg elkerülte klubelnökünk figyelmét a Magyar Köztársaság 1989. évi II. törvénye az egyesülési jogról - a továbbiakban Etv. -, mely a következő módon fogalmaz:

9. § A társadalmi szervezet tagja a) részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein; b) választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe; c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.

Mint látható, az Etv. nem különbözteti meg a tavalyi tagot az idén belépett tagtól, mint ahogy a kék tagot, a pirostól sem. Fentiekből következően tehát minden tag választhat és választható. Ez bármennyire is fáj klubelnökünknek, minden tagnak törvény adta joga. Szerencsére egy törvény által az állam polgáraira ruházott jogot alacsonyabb rendű szabályozással - így például egy légből kapott klubelnöki bekezdéssel - korlátozni nem lehet. Tehát a közgyűlési meghívó fenti mondata kimondottan jogsértő, hiszen törvény adta jogot sért. Mellesleg az enyémet is.

Kicsit még az Etv.-nél maradva megjegyzendő, hogy a 10. § (1) alapján:

A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

Tehát, ha március 14-én tisztújítás lesz ebben a klubban, akkor az nekem, mint tagnak valószínűleg a tudomásomra fog jutni. Mivel törvénytelenül, a tagok szelekciójával lett a közgyűlés összehívva, valamint a bejáratnál belvárosi behajtási engedélyt fognak kérni, ott bizony csak törvénytelen határozatok születhetnek. Lehet így is csinálni, csak aztán majd meglátjuk mi lesz belőle.

Persze a tervezett napirend is megér pár bekezdést. Az első négy pontban megválasztja - már választja(!) - az anyám valagát is, majd észhez kap, hogy hoppácska gyerekek, egyáltalán határozatképesek vagyunk? Mert, ha netán nem, akkor tossza meg a tarka cica, fél óra múlva kezdhetjük előlröl az egész kézfeltartósdit.

A várható nagy érdeklődésre tekintettel itt egy újabb apró megjegyzést tennék. Mint tudjuk, az első időpontban a határozatképesség megállapításához minimum a tagok fele, plusz 1 fő jelenléte szükséges. Egy újabb esetleges jogsértést megelőzendően már most szólok, hogy a klub tagjainak száma per kettő plusz egy fő, az nem egyenlő a közgyűlésre meghívott kiválasztottak száma per kettő plusz egy fővel!

Aztán fiúk-lányok, ha már a hatodik napirendi pontnál járunk, akkor ugyan szavazzuk már meg magát a napirendet is. Épp időben, nem?

A hetedik pont közben, amikor az elnök majd beszámol az elmúlt időszakban végzett munkáról, biztosan nem fogsz elaludni. Egy mondat alatt egyszerűen nem lehet. És mivel a napirendi pont megnevezésében szerepel ennek elfogadása is, már teheted is fel a kezedet.

Ha el tudnék menni, akkor a nyolcadik pont biztosan meglepetést tartalmazna számomra. Ugyanis halványlila gőzöm sincs, hogy ki lehet az Ellenőrző Bizottság elnökének bizottság elnöke. De még arról sincs, hogy ki lehet szimplán az Ellenőrző Bizottság elnöke. Ilyen bizottságunk van? No, mindegy, ez sem lesz majd túl hosszú beszéd szerintem, szóval fokozottan figyelj majd oda, ha elmész. Ha az előző pontnál feltetted a kezed, amint felállt valaki más, rögtön húzd le, különben ezt a pontot is megszavaztad. Tuti.

És akkor elértek majd a 9-es ponthoz, melynél lehet majd jó sokat vitatkozni. Az ezt követő „egyebek” címet viselő napirendi pont már úgysem lesz megtartva.

Én mondjuk egy kicsit hiányolom a napirendből azt a részt, amikor az elnökjelöltek majd elmondják, hogy mégis kb. mire számíthat a tagság megválasztásuk esetén. De nem csodálom, hogy ilyen napirendi pont nincs a tervezetben, hisz a jelenlegi elnökben fel sem merül, hogy egy fajtagondozó klub szakmai szempontok alapján válassza ki a vezetőjét. Inkább csak úgy haveri alapon, pofára, ugye? Mint a cocializmusban, mikor még a párttitkár elvtárs gyakran leszólt a tanácselnök elvtársnak, hogy mennyi is lesz az ötéves terv eredménye.

De tudjuk, a szabályok betartása nem erőssége a jelenlegi elnöknek. Kozma Karcsi tagfelvételét eddig két esetben utasította vissza. Természetesen mindkét esetben szabálytalanul. Nyugalom, a második eset fellebbezése már az Országos Elnökség asztalán van, majd meglátjuk mi sül ki belőle. De maga a módszer, az valami Isteni. Egy mondatban elintézve, hogy a Klub a tagfelvételt elutasítja. Az totál mellékes, hogy a MEOE Alapszabály 3. §. (3) bekezdés ezt írja elő:

…A tag felvételéről a szervezeti egység vezetősége dönt a belépési nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül…

A Szent Bernáthegyi klubnak nincs olyan határozata, amely az elnök hatáskörébe utalná a tagfelvételek elutasítását, tehát itt történt némi hatáskör túllépés. Vezetőségi döntés szükségeltetik egy ilyen manőverhez Csabám, kevés a királyi többes használata. De a legszebb, maga az indoklás. Ami ennyi:

A kérelmező több ízben MEOE ellenes tevékenységet fejtett ki. Ezzel hátráltatta az egyesület és a klub munkáját. Dátum, aláírás, pecsét. Pont.

Most itt direkt nem fikázom agyon a „klub munkáját” című produktumot, csak egy picit. Próbáltad már legalább egyszer a semmit hátráltatni? Nem csodálom, mert azt kurva nehéz wazze.

Amúgy ez az indoklás pont olyan, mintha kapnál a Rendőrségtől egy cetlit, hogy Tisztelt Uram, azonnal adja le a jogosítványát, mert valahol, valamikor, valamilyen eszközzel, valószínűleg gyorsan hajtott. Apelláta nincs. Pont, pont, vesszőcske. Azonban nem képezi írásom tárgyát, hogy egy határozatnak milyen tartalmi és formai követelményei vannak, de azt hiszem mindenki pisilt már legalább egyszer a bokorba, amiért kapott valami hasonlót. De, mivel az elnök egy személyben eleve nem jogosult a tagfelvételi kérelmet elutasítani, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy a határozata mennyire klozetpapír.

A Kozmát meg jobb lenne, ha végre felvenné a klub a tagjai sorába, mivel egy 2004-es - mellesleg az akkor hatályos törvényeknek és rendeleteknek megfelelő - viselkedésre 2009-ben hivatkozni már nagyon gyerekes. 5 év elteltével már köztörvényes bűnözőket engednek ki a sittről gyerekek. De a legtöbb ember itt valahogy mégis megakadt, mint a lemezjátszó a régi bakeliten, képtelen magát túltenni a dolgokon, és folytonosan ismétli önmagát.

Na mindegy, 14-én még meghívóval sem érnék rá, sajnálom. Viszont a Csabának valaki szóljon még időben, hogy fújja le ezt a bulit, és törvényesen hívja össze a közgyűlést egy későbbi időpontban. Még az is lehet, hogy ennek hiányában később elrabol majd pár percet a bíróság abból a drága idejéből, amiből elnöksége alatt a klubra nem sok jutott.

Vagy a tököm tudja, lehet, hogy leszarom az egészet? A Gyadai-tanösvény lankáin túrázva mindenesetre gondolok majd rátok.